توضیح الرسائل کربلا

کتاب حاضر، به تحلیل و بررسی پیمان شکنی کوفیان در مواجهه با امام حسین (ع) پرداخته است.

انتشارات: سدید
نویسنده: سیدعلی اصغر علوی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *